Oppdatert medlemsmasse

Da har vi fått tatt en gjennomgang på medlemslisten av betalte medlemskap for Team VELUX Isola Leca i 2015! I det 12 driftsåret er vi fortsatt en vital stor frisk medlemsgjeng! Vi i styret gleder oss til nok en sesong med dere på to hjul! Les mer.