Oppdatert medlemsliste

Da har vi oppdatert årets medlemsliste! Hyggelig at det fortsatt er over 100 stk som vil være med oss på dette samle opplegget for bygningsbransjen! Les mer.